جستجو
    جستجوی پيشرفته  
صفحه اصلی
 
  
 
 
کتاب صوتی آه بر اساس ترجمه نفس المهموم
 
 
 
 
 
اخلاق کمونیسم و مارکسیسم
1,132
 
 
Tahoor_invitation

اخلاق کمونیستی یا مارکسیستی هم برای خود یک سیستم اخلاقی دارد و ناچار هر مکتبی باید یک معیارهایی برای اخلاق وضع بکند که پاسخگوی این سؤالها باشد که برای چه چیز ارزش انسانی قائل است و چه نفع کاری را اخلاق می داند و چه نوع کاری را ضداخلاق می شمارد؟ در این مکتب، یک چیز معیار اخلاق است و آن تکامل اجتماعی است، آن هم تکاملی که بر اساس تکامل ابزار تولید توجیه می شود.

مکتب مارکسیسم منطقی دارد که همان منطق معروف هگل، منطق دیالکتیک است. فلسفه و جهان بینی ای دارد که جهان بینی مادی است، بالخصوص مادیتی که در قرن هجدهم رایج و شایع بود و یکی از شاگردان یا پیروان به اصطلاح چپگرای هگل به نام فوئرباخ آن را تجدید مطلع کرد. مارکس در فلسفه مادی در واقع، تابع فوئرباخ است منتها منطق فوئرباخ منطق دیالکتیکی نبوده است. مارکس آن منطق دیالکتیک را با فلسفه مادی تلفیق کرده است و از آن مادیت تحولی یا مادیت جدلی (این اصطلاحاتی که می گویند) و یا ماتریالیسم دیالکتیک به وجود آمده. همچنین این مکتب یک نظر خاص در مورد (ماهیت تاریخ دارد که بر) اساس اصالت اقتصاد است. می گوید: ماهیت اصلی تاریخ را اقتصاد تشکیل می دهد که این را ماتریالیسم تاریخی می گویند. ظاهرا این اصطلاح را انگلیس وضع کرده است. ماتریالیسم تاریخی یا مادیت تاریخی یعنی تاریخ ماهیت مادی دارد و بخش دیگر بخش جامعه شناسی است.

در بخش جامعه شناسی هم مثل بخش فلسفه تاریخ، جامعه تقسیم می شود به زیربنا و روبنا و زیربنای جامعه، روابط اقتصادی و تولیدی است و روبنا همه چیز دیگر. قسمتهای دیگری از مکتب مارکسیسم البته مربوط به مسائل اقتصادی است، یعنی واقعا ماهیت اقتصادی دارد، همان چیزی که رشته تخصصی کارل مارکس هم فقط آن بوده یعنی او یک مرد اقتصاددان بوده و در اقتصاد صاحبنظر بوده است و نظریه ای دارد – اگر چه این نظریه را هم قبلا اقتصاد دانهای دیگر گفته بودند ولی شاید او بیشتر پرورش داد – راجع به مسئله کار و ارزش که ارزش فقط از کار به وجود می آید و سرمایه تولید ارزش نمی کند، بنابراین ارزش اضافی هر سودی که سرمایه دار به دست می آورد به او تعلق ندارد بلکه به کارگر تعلق دارد؛ که این، نظریه خاصی است درباره کار و سرمایه.

 
 
 
 
 
 
 
 
فلسفه اخلاق، صفحه 254-252
 
 
 
 
 
   
 
ادب و اخلاق > فلسفه اخلاق
 
 
فلسفه اخلاق، صفحه 254-252
   
 
 
 
کاربر گرامی، این بخش اختصاص دارد به نظر شما درباره موضوع مطرح شده، در صورتی که نیاز به سئوال یا بحث و گفتگو در رابطه با موضوع مربوطه را دارید، از طریق سایت کاربران (my.tahoor.com) اقدام نمایید.
 
 
   
 
 
 
طهور قرآن | دایره المعارف طهور | کتابخانه طهور | پادکست طهور | اعلام | کتاب شناسی | سایت ٥ روز | طهور فرانسه
 
کلیه حقوق متعلق است به موسسه فرهنگی جام طهور