جستجو
    جستجوی پيشرفته  
صفحه اصلی
 
  
 
 
کتاب صوتی آه بر اساس ترجمه نفس المهموم
 
 
 
 
 
انواع تحقیق در فلسفه سیاسی اسلام
465
 
 
Tahoor_invitation

دین مبین اسلام به تحقیق جستجو وپژوهش اهمیت زیادی داده است وازهمین رو بسیار لازم است که محققان درتاریخ سیاسی جوامع، یک بررسی ولواجمالی واز جنبه تاریخی درمنابع ومفاهیم سیاسی امتی بزرگ به نام اسلام ومسلمین داشته باشند، که امروزه درحدود یک میلیارد از(پنج ملیارد) نفوس روی زمین را تشکیل می دهند. اینکه بعضی از محققان ومترجمان تاریخ فلسفه سیاسی عذر می آورند که «منشأ فلسفه سیاسی ومنبع ظهورعقاید وافکار مربوط به حکومت وسیاست وفلسفه های سیاسی عمده ای که درجهان معاصر شایع می باشد ازیونان قدیم است که از آنجا به روم واز روم به اروپای قرون وسطی به ارث منتقل گشته تا بزمان معاصررسیده ودرتمام جهان شایع گشته است»اگر مقصودشان اینست که درفلسفه سیاسی اسلام کتابی نوشته شده است، قطعا صحیح نیست،زیرا، دونوع تحقیق درفلسفه سیاسی اسلام داریم:

نوع یکم: اغلب فقهاء وفلاسفه وحکمای اسلام درتحقیقات خود قسمت بسیار مهمی رابه حکومت عملی اختصاص می دهند که قسمت اساسی آن، سیاست مدن نامیده می شود، شهید اول (محمد بن جمال الدین مکی) ابواب فقه رابه چهار قسمت تقسیم می کند: 1-عبادات 2-عقود3-ایقاعات4-سیاسات مسلم است که شهید اول فقه ازدیدگاه همه فقها را تقسیم به اقسام مزبور نموده است نه ازنظر خاص خویش.

نوع دوم: کتابهائی است که مستقلا درفلسفه سیاسی اسلام نوشته شده است، به عنوان نمونه:
1-مکاتیب الرسول: جمع آورنده علی بن الحسین احمدی- این مجموعه شامل انواعی ازدستورات سیاسی وتوصیه های دینی واخلاقی اسلام است که ازپیامبر اکرم صلی الله علیه وآله نقل شده است:
2-الوئائق السیاسیه: جمع آورنده دکتر محمد حمید الله حیدرابادی است دراین مجموعه مقداری از ابعاد سیاسی اسلام از پیامبراکرم صلی الله علیه وآله آمده است.
3- مقداری قابل توجه از خطبه ها ونامه های امیرالمومنین علیه السلام درنهج البلاغه که به وسیله مرحوم سیدرضی جمع آوری شده است. مخصوصا فرمان مبارک به مالک اشتر که این کتاب درتحلیل وتفسیر آن تالیف شده است
4-الاحکام السطانیه: والولایات جمع بین المسائل الشرعیه والسیاسیه: تالیف اقضی القضاه ابوالحسن علی بن محمد بن حبیب البصری البغدادی الماوردی متوفای 450 هـ.ق
5-الخراج: تالیف قاصی ابویوسف یعقوب بن ابراهیم
6- الاموال: تالیف ابوعبید القاسم بن سلام متوفای 224هـ.ق
7-معالم القربه فی احکام الحسبه: تالیف محمد بن احمد القرشی معروف به ابن الاخوه
8-الاحکام السلطانیه: تالیف ابویعلی محمد بن الحسین الفراء
9-کتاب الفخری فی الاداب السطانیه والدول الاسلامیه: تالیف محمد بن علی بن طباطبا معروف به ابن طقطقی
10-سیاست نامه: تالیف خواجه نظام الملک
11- الولاه والقضاه: تالیف کندی
12- الخراج وصنعه الکتاب: تالیف قدامه بن جعفر
13-السیاسیه المدنیه: تالیف محمد بن محمد طرخان الفارابی
14-آراء اهل المدینه الفاضله: تالیف محمد بن محمد بن طرخان الفارابی
15-اخلاق ناصری: تالیف خواجه نصیر طوسی
16- الفقه – السیاسه: تالیف سید محمد حسینی شیرازی
17-الامامه والسیاسیه: تالیف ابومحمد عبدالله بن مسلم بن قتیبه دینوری متوفای 213
18- تنبیه الامه وتنزیه المله: تالیف آیه الله العظمی آقا میرزا محمد حسین نائینی
19- حکومت از نظر اسلام: تالیف آیه الله آقا سید محمود طالقانی، شرحی برکتاب تنبیه الامه وتنزیه المله –مرحوم نائینی
20- تاریخ سیاسی ودینی وفرهنگی اسلام: در3 مجلد تالیف دکتر حسن ابراهیم حسن
21-مقدمه: تالیف عبدالرحمن بن خلدون
22- فلسفه سیاسی اسلام: تالیف دکتر حقوقی
23-الاسلام والحضار العربیه: تالیف کردعلی
24- الاسلام والتکامل الاجتماعی: تالیف آقای شیخ محمود شلتوت
25- السیاسه من واقع الاسلام: تالیف آقای سید صادق شیرازی
26-الحضاره الاسلامیه: تالیف ادم متزترجمه محمد الهادی ابوربده
27-تمدن اسلام وعرب: تالیف گوستاولوبون
28-تاریخ تمدن اسلامی: تالیف جرجی زیدان
29-الفکر الاسلامی والمجتمع المعاصر فی مشکلات الحکم والتوجیه: تالیف دکتر البهی
30-الاسلام نظام انسانی: تالیف دکتر مصطفی رافعی
31-الفکر الاسلامی والتطور: تالیف فتحی عثمان
32-اندیشه سیاسی دراسلام معاصر: تالیف آقای حمید عنایت
33-فلسفه سیاسی اسلام: تالیف آقای دکتر ابوالفضل عزتی
34-مباحثی مهم ازفاضل مقداد درکتاب اللوامع الالهیه:
35-عوائد الایام: تالیف ملااحمد نراقی
36-کتاب السیاسه: تالیف قدامه بن جعفر
37- ادب السلطان: تالیف ابوالحسن علی بن نصر
38-کتاب السیاسه الکبیر: تالیفاحمد بن سهل ابوزید البلخی
39- کتاب السیاسه الصغیر: تالیف احمد بن سهل ابوزید البلخی
40-کتاب الدوله: ابواسحاق ابراهیم بن العباس الصولی
41-سیاسه الملوک: تالیف ابودلف القاسم بن عیسی بن معقل

اصلا چگونه قابل تصور است که یک تمدنی به وجود بیاید وبه اعتلاء وترقی بسیار با اهمیت برسد ولی نظام وسیستم سیاسی معقولی نداشته باشد؟! اینکه درزمانهای اولیه ظهور اسلام وحتی درقرون واعصار بعدی، یک رشته قوانین واصول تفکیک شده ومشخص، به عنوان قوانین واصول سیاسی اسلام، جدااز سائر شئون حیات بشری در اسلام، تدوین نشده است، یک علت بسیار مهمی دارد که صاحبنظران درمکتب اسلام آن را می دانند وآن علت عبارتست از وحدت همه شئون وابعاد حیات انسانی (اقتصادی –سیاسی- حقوقی-اخلاقی –هنری) به همین جهت است که مباحث سیاسی که درطول قرون واعصار به طور کتاب تدوین یافته مستقل، یابه صورت بابی از ابواب فقه در دسترس متفکران ودانش پژوهان اسلامی قرار گرفته است، درحقیقت طرح بعدی ازابعاد مکتب بوده است.

گفته شده است مابا نوعی از جریان تاریخی رویاروی هستیم که لازم است آن را مورد علت یابی قرار بدهیم. جریان اینست که آن اهمیتی که درمسائل واصول فلسفه سیاسی اسلام وجود دارد، غالبا نه طرح علمی وفقهی مشروح داشته است ونه عملا مورد تبعیت قرار گرفته است. علت این جریان چه بوده است ؟!اولا باید در نظر گرفت که حکومت ها وزمامدارای که برمبنای مکتب اهل تسنن دست اندر کاربوده اند، ظواهری ازاسلام با پیروی از تفکرات تسنن درسیاست مراعات می کردند، ولی بدان جهت که دراکثر دورانها وجوامع اسلامی تا دوران متاخر، مکتب تشیع قدرت بروز عملی درمسائل سیاسی را نداشته است لذا فقهاء وصاحبنظران ضرورتی دربحث وتحقیق اصول ومسائل سیاسی احساس نمی کردند، ولی هماننگونه که مشاهده می کنیم ابوابی درفقه وفلسفه وکلام مطرح ومورد تحقیق قرار می گرفته است که اهمیت حیاتی تفکر درسیاست جامعه واداره شئون اجتماع رابا کمال وضوح اثبات می کند.

 
 
 
 
 
 
 
 
حکمت اصول سیاسی اسلام- محمدتقی جعفری ازصفحه 53تا60
 
 
 
 
 
   
 
فرهنگ و علوم انسانی > سیاست
 
 
حکمت اصول سیاسی اسلام- محمدتقی جعفری ازصفحه 53تا60
   
 
 
 
کاربر گرامی، این بخش اختصاص دارد به نظر شما درباره موضوع مطرح شده، در صورتی که نیاز به سئوال یا بحث و گفتگو در رابطه با موضوع مربوطه را دارید، از طریق سایت کاربران (my.tahoor.com) اقدام نمایید.
 
 
   
 
 
 
طهور قرآن | دایره المعارف طهور | کتابخانه طهور | پادکست طهور | اعلام | کتاب شناسی | سایت ٥ روز | طهور فرانسه
 
کلیه حقوق متعلق است به موسسه فرهنگی جام طهور